Contributor SAPHON: South American Phonological Inventory Database

Language Source name Segments
Qawasqar 1 (SAPHON) Kawesqar 24
Mapudungun (SAPHON) Mapudungun 28
Achagua (SAPHON) Achagua 29
Apurina (SAPHON) Apurinã 34
Lokono (SAPHON) Lokono 21
Ashaninka (SAPHON) Asháninka 22
Ajyininka Apurucayali (SAPHON) Ashéninka (Apurucayali dialect) 26
Asheninka Perene (SAPHON) Ashéninka (Perené dialect) 28
Pichis Asheninka (SAPHON) Ashéninka (Pichis dialect) 30
Ucayali-Yurua Asheninka (SAPHON) Ashéninka (Ucayali-Yurúa dialect) 32
Baniwa 1 (SAPHON) Baniwa (Central) 24
Baniwa 2 (SAPHON) Baniwa (Rio Negro) 26
Bare (SAPHON) Baré 23
Cabiyari (SAPHON) Cabiyarí 17
Caquinte (SAPHON) Caquinte 27
Chamicuro (SAPHON) Chamicuro 29
Curripaco (SAPHON) Curripaco 29
Enawene-Nawe (SAPHON) Enawené-Nawé 25
Inapari (SAPHON) Iñapari 31
Guana (Brazil) (SAPHON) Kinikinao 23
Machinere (SAPHON) Manchinere 18
Machiguenga (SAPHON) Matsigenka 27
Mehinaku (SAPHON) Mehináku 23
Nanti (SAPHON) Nanti 27
Nomatsiguenga (SAPHON) Nomatsigenga 25
Palikur (SAPHON) Palikúr 24
Paraujano (SAPHON) Paraujano 25
Parecis (SAPHON) Paresí 19
Piapoco (SAPHON) Piapoco 19
Resigaro (SAPHON) Resígaro 37
Tariana (SAPHON) Tariana 38
Tereno (SAPHON) Terêna 23
Wapishana (SAPHON) Wapichana 22
Guarequena (SAPHON) Warekena 25
Waura (SAPHON) Waurá 26
Wayuu (SAPHON) Wayúu 20
Xiriana (SAPHON) Xiriâna 24
Yanesha' (SAPHON) Yánesha 33
Yavitero (SAPHON) Yavitero 21
Yawalapiti (SAPHON) Yawalapití 21
Yine (SAPHON) Yine 26
Yucuna (SAPHON) Yucuna 21
Baure (SAPHON) Baure 18
Ignaciano (SAPHON) Ignaciano 19
Deni (SAPHON) Dení 22
Jamamadi 1 (SAPHON) Jamamadí 16
Jamamadi 2 (SAPHON) Jarawara 19
Culina (SAPHON) Kulina 21
Paumari (SAPHON) Paumarí 28
Suruaha (SAPHON) Suruahá 23
Central Aymara 1 (SAPHON) Aymara (Central dialect) 32
Jaqaru (SAPHON) Jaqaru 42
Awa-Cuaiquer (SAPHON) Awa-Cuaiquer 26
Chachi (SAPHON) Cha'palaa 27
Guambiano (SAPHON) Guambiano 25
Colorado (SAPHON) Tsáfiki 26
Bora 1 (SAPHON) Bora 41
Bora 2 (SAPHON) Miraña 31
Muinane (SAPHON) Muinane 28
Jebero (SAPHON) Shiwilu 21
Chayahuita (SAPHON) Shawi 18
Akurio (SAPHON) Akurio 24
Apalai (SAPHON) Apalaí 24
Para Arara (SAPHON) Arára, Pará 17
Bakairi 1 (SAPHON) Bakairí (Eastern dialect) 30
Bakairi 2 (SAPHON) Bakairí (Western dialect) 28
Galibi Carib 1 (SAPHON) Carib (French Guiana dialect) 17
Galibi Carib 2 (SAPHON) Carib (Venezuela dialect) 15
Galibi Carib 3 (SAPHON) Carib (Suriname dialect) 15
Carijona (SAPHON) Carijona 21
Hixkaryana (SAPHON) Hixkaryána 23
Ikpeng (SAPHON) Ikpeng 18
Akawaio (SAPHON) Ingarikó 21
Japreria (SAPHON) Japreria 20
Kaxuiana (SAPHON) Kaxuiâna 18
Kuikuro-Kalapalo (SAPHON) Kuikúro-Kalapálo 26
Macushi (SAPHON) Macushi 22
Mapoyo (SAPHON) Mapoyo 19
Maquiritari (SAPHON) Yekwana 26
E'napa Woromaipu (SAPHON) Panare 20
Pemon 1 (SAPHON) Pemon (Tarepang dialect) 21
Pemon 2 (SAPHON) Pemon (Arekuna dialect) 17
Pemono (SAPHON) Pémono 19
Trio (SAPHON) Trió 24
Waimiri-Atroari (SAPHON) Waimiri-Atroarí 27
Waiwai (SAPHON) Waiwai 20
Wayana (SAPHON) Wayana 16
Yabarana (SAPHON) Yabarana 18
Oro Win (SAPHON) Oro Win 18
Wari (SAPHON) Wari' 21
Arhuaco (SAPHON) Ika 21
Bari (Chibchan) (SAPHON) Barí 22
Chibcha (SAPHON) Muisca 22
Chimila (SAPHON) Chimila 36
Cofan (SAPHON) Cofán 37
Cogui (SAPHON) Kogi 36
Border Kuna (SAPHON) Border Kuna 24
Malayo (SAPHON) Damana 27
Central Tunebo (SAPHON) Tunebo (Central dialect) 19
Woun Meu (SAPHON) Woun Meu 33
Embera-Baudo (SAPHON) Emberá-Baudó 33
Embera-Catio (SAPHON) Emberá-Catío 31
Embera-Chami (SAPHON) Emberá-Chamí 28
Northern Embera (SAPHON) Northern Emberá 32
Epena (SAPHON) Epena 38
Günün Yajich (SAPHON) Günün Yajich 36
Ona (SAPHON) Chon 29
Tehuelche (SAPHON) Tehuelche 31
Cocama-Cocamilla (SAPHON) Kokama-Kokamilla 16
Cuiba (SAPHON) Cuiba 25
Guahibo (SAPHON) Guahibo 35
Guayabero (SAPHON) Guayabero 22
Macaguan (SAPHON) Macaguán 22
Abipon (SAPHON) Abipon 23
Kadiweu (SAPHON) Kadiwéu 31
Mocovi (SAPHON) Mocoví 29
Pilaga (SAPHON) Pilagá 22
Toba 1 (SAPHON) Toba (Lañagashik dialect) 26
Toba 2 (SAPHON) Toba (Takshek dialect) 28
Amarakaeri (SAPHON) Amarakaeri 33
Cholon (SAPHON) Cholón 20
Andoque (SAPHON) Andoke 35
Abishira (SAPHON) Aʔɨwa 27
Camsa (SAPHON) Camsá 27
Candoshi-Shapra (SAPHON) Candoshi-Shapra 27
Cayubaba (SAPHON) Cayubaba 33
Irantxe (SAPHON) Mỹky 43
Itonama (SAPHON) Itonama 25
Leco (SAPHON) Leco 30
Olu'bo (SAPHON) Lule 21
Mochica (SAPHON) Mochica 32
Movima (SAPHON) Movima 29
Muniche (SAPHON) Muniche 27
Paez (SAPHON) Páez 49
Puinave (SAPHON) Puinave 19
Taushiro (SAPHON) Taushiro 17
Ticuna (SAPHON) Ticuna 33
Tinigua (SAPHON) Tinigua 40
Trumai (SAPHON) Trumai 29
Urarina (SAPHON) Urarina 21
Vilela (SAPHON) Vilela 29
Waorani (SAPHON) Waorani 32
Warao (SAPHON) Warao 16
Yamana (SAPHON) Yahgan 20
Yuracare (SAPHON) Yurakaré 25
Achuar-Shiwiar (SAPHON) Achuar-Shiwiar 27
Aguaruna (SAPHON) Aguaruna 20
Huambisa (SAPHON) Huambisa 23
Shuar (SAPHON) Shuar 21
Cacua (SAPHON) Kakua 26
Nukak Maku (SAPHON) Nukak 24
Nuclear Katukina (SAPHON) Katukína 20
Apinaye (SAPHON) Apinayé 34
Arikapu (SAPHON) Arikapú 25
Bororo (SAPHON) Borôro 22
Canela (SAPHON) Canela 29
Chiquitano (SAPHON) Bésɨro 26
Para Gaviao (SAPHON) Gavião do Pará 21
Guato (SAPHON) Guató 25
Djeoromitxi (SAPHON) Jabutí 24
Kaingang (SAPHON) Kaingang 16
Karaja (SAPHON) Karajá 24
Kayapo (SAPHON) Mebengokre 33
Kraho (SAPHON) Krahô 46
Krenak (SAPHON) Krenak 35
Krikati-Timbira (SAPHON) Krinkati-Timbira 26
Maxakali (SAPHON) Maxakalí 20
Ofaye (SAPHON) Ofayé 24
Panara (SAPHON) Panará 26
Parkateje (SAPHON) Parkateje 26
Puri (SAPHON) Puri 18
Rikbaktsa (SAPHON) Rikbaktsa 28
Suya 1 (SAPHON) Suyá 28
Suya 2 (SAPHON) Tapayuna 31
Umotina (SAPHON) Umotína 20
Xavante (SAPHON) Xavánte 24
Xerente (SAPHON) Xerénte 27
Xokleng (SAPHON) Xokleng 37
Fulnio (SAPHON) Yaathe 33
Sao Paulo Kaingang (SAPHON) Kaingáng, São Paulo 27
Iyo'wujwa Chorote (SAPHON) Chorote (Iyo'wujwa and Iyowa'ja dialects) 21
Maca (SAPHON) Maka 32
Nivacle (SAPHON) Chulupí 28
Wichi Lhamtes Nocten (SAPHON) Wichí (Mision la Paz dialect) 28
Callawalla (SAPHON) Callawaya 32
Moseten-Chimane 1 (SAPHON) Mosetén de Covendo 39
Moseten-Chimane 2 (SAPHON) Mosetén de Santa Ana 41
Moseten-Chimane 3 (SAPHON) Tsimané 41
Piraha (SAPHON) Pirahã 11
Daw (SAPHON) Dâw 39
Hupde (SAPHON) Hup 34
Nadeb (SAPHON) Nadëb 34
Yuhup (SAPHON) Yuhup 35
Southern Nambikuara (SAPHON) Kithaulhu 31
Latunde (SAPHON) Latunde 28
Mamainde (SAPHON) Mamaindé 34
Sabane (SAPHON) Sabanê 16
Amahuaca (SAPHON) Amahuaca 23
Arara do Acre (SAPHON) Arara do Acre 22
Capanahua (SAPHON) Capanahua 24
Cashibo-Cacataibo (SAPHON) Cashibo-Cacataibo 21
Chacobo (SAPHON) Chácobo 20
Cashinahua (SAPHON) Kashinawa 23
Panoan Katukina (SAPHON) Katukína (Panoan) 19
Kaxarari (SAPHON) Kaxararí 20
Korubo (SAPHON) Korubo 20
Matis (SAPHON) Matís 21
Matses (SAPHON) Matsés 21
Nukuini (SAPHON) Nukini 20
Panobo (SAPHON) Panobo 18
Poyanawa (SAPHON) Poyanáwa 21
Siang (SAPHON) Saynawa 17
Shall-Zwall (SAPHON) Shanenawa 18
Sharanahua (SAPHON) Sharanawa 23
Shipibo-Conibo (SAPHON) Shipibo 24
Yaminahua (SAPHON) Yaminawa 22
Yawanawa (SAPHON) Yawanawa 19
Yora (SAPHON) Yora 22
Yagua (SAPHON) Yagua 23
Yameo (SAPHON) Yameo 18
Corongo Ancash Quechua (SAPHON) Ancash Quechua (Sihuas and Corongo dialects) 24
Cajamarca Quechua (SAPHON) Cajamarca Quechua 22
Chachapoyas Quechua (SAPHON) Chachapoyas Quechua 18
Cusco Quechua (SAPHON) Cuzco-Collao Quechua 31
Lambayeque Quechua (SAPHON) Ferreñafe Quechua 19
Imbabura Highland Quichua (SAPHON) Imbabura Quichua 20
Inga (SAPHON) Inga (Highland dialect) 22
Jungle Inga (SAPHON) Inga (Jungle dialect) 16
Jauja Wanca Quechua (SAPHON) Jauja-Huanca Quechua 22
North Junin Quechua 1 (SAPHON) North Junín Quechua (San Pedro de Cajas dialect) 25
North Junin Quechua 2 (SAPHON) North Junín Quechua (Tarma dialect) 25
Ayacucho Quechua (SAPHON) Ayacucho Quechua 17
North Bolivian Quechua (SAPHON) Bolivian Quechua (Northern and Southern dialects) 28
Huallaga Huanuco Quechua (SAPHON) Huallaga Huánuco Quechua 22
Northern Conchucos Ancash Quechua (SAPHON) Huaylas-Conchucos Quechua 23
San Martin Quechua (SAPHON) San Martin Quechua 18
North Junin Quechua 3 (SAPHON) Yaru Quechua 22
Santiago del Estero Quichua (SAPHON) Santiago del Estero Quechua 25
Napo Lowland Quechua (SAPHON) Napo Quichua 23
Salasaca Highland Quichua (SAPHON) Salasca Quechua 26
Tena Lowland Quichua (SAPHON) Tena Quechua 24
Piaroa (SAPHON) Piaroa 30
Saliba (Colombia) (SAPHON) Sáliba 30
Araona (SAPHON) Araona 23
Cavinena (SAPHON) Cavineña 24
Ese Ejja 1 (SAPHON) Ese Ejja (Bolivia) 21
Ese Ejja 2 (SAPHON) Ese Eja (Peru) 22
Reyesano (SAPHON) Reyesano 22
Tacana (SAPHON) Tacana 22
Barasana-Eduria (SAPHON) Barasana-Eduria 17
Cubeo (SAPHON) Kubeo 17
Desano (SAPHON) Desano 18
Kotiria (SAPHON) Wanano 28
Carapana (SAPHON) Karapanã 23
Koreguaje (SAPHON) Koreguaje 30
Macuna (SAPHON) Macuna 22
Orejon (SAPHON) Máíhɨki 20
Wa'ikhana (SAPHON) Piratapuyo 24
Secoya (SAPHON) Secoya 26
Siona (SAPHON) Siona 30
Siriano (SAPHON) Siriano 23
Tanimuca-Retuara (SAPHON) Tanimuca-Retuarã 21
Tatuyo (SAPHON) Tatuyo 17
Tucano (SAPHON) Tucano 27
Tuyuca (SAPHON) Tuyuca 23
Waimaha (SAPHON) Waimaha 22
Yuruti (SAPHON) Yurutí 17
Ache (SAPHON) Aché 34
Akuntsu (SAPHON) Akuntsú 22
Amundava (SAPHON) Amundava 26
Apiaka (SAPHON) Apiaká 22
Arawete (SAPHON) Araweté 21
Xingu Asurini (SAPHON) Asurini do Xingú 27
Tocantins Asurini (SAPHON) Asuriní do Tocantins 16
Ava-Canoeiro (SAPHON) Avá-Canoeiro 24
Aweti (SAPHON) Awetí 26
Eastern Bolivian Guarani 1 (SAPHON) Chiriguano (Chané dialect) 24
Eastern Bolivian Guarani 2 (SAPHON) Chiriguano (Izoceño dialect) 24
Emerillon (SAPHON) Emerillon 30
Gaviao Do Jiparana (SAPHON) Gavião do Jiparaná 29
Guaja (SAPHON) Guajá 24
Guajajara (SAPHON) Guajajára 22
Mbya Guarani (SAPHON) Mbyá 26
Paraguayan Guarani (SAPHON) Paraguayan Guaraní 30
Guarayu (SAPHON) Guarayu 26
Juma (SAPHON) Júma 24
Juruna (SAPHON) Jurúna 28
Urubu-Kaapor (SAPHON) Kaapor 26
Kaiwa (SAPHON) Kaiwá 26
Kamayura (SAPHON) Kamayurá 26
Karitiana (SAPHON) Karitiâna 31
Karo (Brazil) (SAPHON) Karo 25
Kayabi (SAPHON) Kayabí 26
Kuruaya (SAPHON) Kuruáya 28
Makurap (SAPHON) Makuráp 20
Munduruku (SAPHON) Mundurukú 37
Nhengatu (SAPHON) Nheengatú 23
Omagua (SAPHON) Omagua 18
Pai Tavytera (SAPHON) Pai Tavytera 27
Parakana (SAPHON) Parakanã 17
Sakirabia (SAPHON) Sakirabiá 26
Satere-Mawe (SAPHON) Sateré-Mawé 27
Surui (SAPHON) Suruí 29
Tapiete (SAPHON) Tapieté 27
Tapirape (SAPHON) Tapirapé 23
Tembe (SAPHON) Tembé 21
Tenharim (SAPHON) Tenharim 26
Tupari (SAPHON) Tuparí 29
Tupinamba (SAPHON) Tupinambá 25
Uru-Eu-Wau-Wau (SAPHON) Uru-Eu-Wau-Wau 26
Wayampi 1 (SAPHON) Wayampi (Alto Jarí dialect) 25
Wayampi 2 (SAPHON) Wayampi (Ampari dialect) 26
Xeta (SAPHON) Xetá 24
Xipaya (SAPHON) Xipaya 23
Zo'e (SAPHON) Zo'é 26
Siriono (SAPHON) Sirionó 30
Yuqui (SAPHON) Yuqui 40
Aikana (SAPHON) Aikanã 25
Mato Grosso Arara (SAPHON) Arára do Mato Grosso 33
Yuwana (SAPHON) Hoti 35
Kanoe (SAPHON) Kanoé 26
Kariri-Xoco (SAPHON) Karirí-Xocó (Dzubukuá dialect) 21
Kunza (SAPHON) Kunza 33
Kwaza (SAPHON) Kwaza 35
Pume (SAPHON) Pumé 38
Chipaya (SAPHON) Chipaya 51
Uru (SAPHON) Uru 33
Minica Huitoto (SAPHON) Huitoto, Minica 24
Murui Huitoto (SAPHON) Huitoto, Murui 20
Nonuya (SAPHON) Nonuya 26
Ocaina (SAPHON) Ocaina 35
Ninam (SAPHON) Ninam 18
Sanuma 1 (SAPHON) Sanumá 24
Yanomami 1 (SAPHON) Yanomámi 20
Yanomamo 1 (SAPHON) Yanomamö 19
Chamacoco (SAPHON) Chamacoco 37
Ayoreo (SAPHON) Ayoreo 30
Andoa (SAPHON) Andoa 25
Arabela (SAPHON) Arabela 29
Iquito (SAPHON) Iquito 19
Zaparo (SAPHON) Záparo 22
Chiripa (SAPHON) Nhandeva 29
Pisamira (SAPHON) Pisamira 17
Qawasqar 2 (SAPHON) Alacalufe (Southern) 24
Central Aymara 2 (SAPHON) Aymara (Chilean dialect) 31
Yanomami 2 (SAPHON) Yanomama of Papiu 33
Yanomami 3 (SAPHON) Yanomae of Demini/Tototopi 34
Sanuma 2 (SAPHON) Sanömá of Kolulu 31
Yanomamo 2 (SAPHON) Yanomamɨ of Parawau 32
Yãroamë of Serra do Pacu/Ajarani (SAPHON) Yãroamë of Serra do Pacu/Ajarani 29
Yanomamo 3 (SAPHON) Yanomamɨ of Venezuela 33
Pacahuara (SAPHON) Pacahuara 20
Yukpa 1 (SAPHON) Yukpa (Macoíta) 21
Yukpa 2 (SAPHON) Yukpa (de Irapa) 18
Trinitario (SAPHON) Trinitario 30