Contributor SAPHON: South American Phonological Inventory Database

The South American Phonological Inventory Database (SAPHON), compiled and edited by Lev Michael, Tammy Stark and Will Chang, is a comprehensive resource describing phoneme inventories from languages spoken in South America. It contains over 300 data points and is available online at: http://linguistics.berkeley.edu/~saphon/.

Inventory Language Segments Vowels Consonants Tones
Jabutí (SAPHON 1960) Djeoromitxí 24 10 14 0
Ticuna (SAPHON 1937) Ticuna 33 18 15 0
Waiwai (SAPHON 1886) Waiwai 20 6 14 0
Suyá (SAPHON 1973) Suyá 28 15 13 0
Ninam (SAPHON 2132) Ninam 18 6 12 0
Katukína (SAPHON 1952) Katukína 20 8 12 0
Matís (SAPHON 2007) Matís 21 6 15 0
Yuhup (SAPHON 1993) Yuhup 35 15 20 0
Kadiwéu (SAPHON 1915) Kadiwéu 31 8 23 0
Baniwa (SAPHON 1811) Baniwa do Icana 24 8 16 0
Waorani (SAPHON 1942) Waorani 32 20 12 0
Uru-Eu-Wau-Wau (SAPHON 2110) Uru-Eu-Wau-Wau 26 12 14 0
Cholón (SAPHON 1921) Cholón 20 5 15 0
Pémono (SAPHON 1883) Pémono 19 7 12 0
Tapieté (SAPHON 2104) Tapieté 27 12 15 0
Yanomamö (SAPHON 2135) Yanomamö 19 7 12 0
Jauja-Huanca Quechua (SAPHON 2029) Jauja Wanca Quechua 22 6 16 0
Macushi (SAPHON 1877) Macushi 22 12 10 0
Asuriní do Tocantins (SAPHON 2074) Tocantins Asurini 16 5 11 0
Pumé (SAPHON 2125) Pumé 38 15 23 0
Kamayurá (SAPHON 2090) Kamayurá 26 12 14 0
Tunebo (SAPHON 1899) Central Tunebo 19 5 14 0
Tehuelche (SAPHON 1908) Tehuelche 31 6 25 0
Cavineña (SAPHON 2045) Cavineña 24 4 20 0
Salasca Quechua (SAPHON 2040) Salasaca Highland Quichua 26 3 23 0
Aikanã (SAPHON 2118) Aikanã 25 10 15 0
Ikpeng (SAPHON 1872) Ikpeng 18 6 12 0
Wichí (SAPHON 1984) Wichí Lhamtés Nocten 28 5 23 0
Ingarikó (SAPHON 1873) Akawaio 21 11 10 0
Kaapor (SAPHON 2088) Urubú-Kaapor 26 11 15 0
Apiaká (SAPHON 2071) Apiaká 22 10 12 0
Enawené-Nawé (SAPHON 1818) Enawené-Nawé 25 12 13 0
Nhandeva (SAPHON 2142) Chiripá 29 12 17 0
Woun Meu (SAPHON 1900) Woun Meu 33 14 19 0
Muinane (SAPHON 1859) Muinane 28 6 22 0
Karapanã (SAPHON 2054) Carapana 23 12 11 0
Kaingang (SAPHON 1961) Kaingang 16 5 11 0
Parakanã (SAPHON 2100) Parakanã 17 5 12 0
Kashinawa (SAPHON 2003) Cashinahua 23 8 15 0
Shanenawa (SAPHON 2013) Shall-Zwall 18 4 14 0
Yukpa (SAPHON 2153) Yukpa 21 6 15 0
Borôro (SAPHON 1955) Bororo 22 7 15 0
Yora (SAPHON 2018) Yora 22 8 14 0
Rikbaktsa (SAPHON 1972) Rikbaktsa 28 14 14 0
Toba (SAPHON 1918) Toba 26 8 18 0
Xerénte (SAPHON 1977) Xerénte 27 14 13 0
Hup (SAPHON 1991) Hupdë 34 15 19 0
Imbabura Quichua (SAPHON 2026) Imbabura Highland Quichua 20 3 17 0
Aʔɨwa (SAPHON 1923) Aewa 27 10 17 0
Yahgan (SAPHON 1944) Yámana 20 5 15 0
Huallaga Huánuco Quechua (SAPHON 2034) Huallaga Huánuco Quechua 22 6 16 0
Xipaya (SAPHON 2114) Xipaya 23 9 14 0
Záparo (SAPHON 2141) Záparo 22 8 14 0
Chácobo (SAPHON 2002) Chácobo 20 4 16 0
Achagua (SAPHON 1803) Achagua 29 10 19 0
Karitiâna (SAPHON 2091) Karitiâna 31 20 11 0
Jaqaru (SAPHON 1852) Jaqaru 42 6 36 0
Kanoé (SAPHON 2121) Kanoê 26 14 12 0
Yawanawa (SAPHON 2017) Yawanawa 19 4 15 0
Kithaulhu (SAPHON 1994) Khithaulhu 31 18 13 0
Leco (SAPHON 1929) Leco 30 6 24 0
Yanomamɨ of Venezuela (SAPHON 2151) Yanomamö 33 21 12 0
Santiago del Estero Quechua (SAPHON 2038) Santiago del Estero Quichua 25 5 20 0
Bakairí (SAPHON 1865) Bakairí 30 14 16 0
Akurio (SAPHON 1862) Akurio 24 14 10 0
Warekena (SAPHON 1834) Baniva de Maroa 25 8 17 0
Chamicuro (SAPHON 1816) Chamicuro 29 10 19 0
Baure (SAPHON 1843) Baure 18 4 14 0
Mundurukú (SAPHON 2096) Mundurukú 37 20 17 0
Tatuyo (SAPHON 2063) Tatuyo 17 6 11 0
Bakairí (SAPHON 1866) Bakairí 28 12 16 0
Yaru Quechua (SAPHON 2037) North Junín Quechua 22 3 19 0
Puri (SAPHON 1971) Puri 18 6 12 0
Trumai (SAPHON 1939) Trumai 29 6 23 0
Reyesano (SAPHON 2048) Reyesano 22 4 18 0
Emberá-Catío (SAPHON 1902) Emberá-Catío 31 12 19 0
Günün Yajich (SAPHON 1906) Puelche 36 7 29 0
Muisca (SAPHON 1893) Chibcha 22 6 16 0
Secoya (SAPHON 2059) Secoya 26 12 14 0
Kaxuiâna (SAPHON 1875) Kaxuiâna 18 6 12 0
Matsés (SAPHON 2008) Matsés 21 6 15 0
Mocoví (SAPHON 1916) Mocoví 29 8 21 0
Korubo (SAPHON 2006) Korubo 20 6 14 0
Nomatsigenga (SAPHON 1825) Nomatsiguenga 25 9 16 0
Inga (SAPHON 2028) Jungle Inga 16 3 13 0
Toba (SAPHON 1919) Toba 28 8 20 0
Itonama (SAPHON 1928) Itonama 25 6 19 0
Lokono (SAPHON 1805) Lokono 21 5 16 0
Huitoto, Minica (SAPHON 2128) Minica Huitoto 24 6 18 0
Emerillon (SAPHON 2079) Emerillon 30 14 16 0
Hoti (SAPHON 2120) Hoti 35 14 21 0
Omagua (SAPHON 2098) Omagua 18 5 13 0
Arara do Acre (SAPHON 1999) Sharanahua 22 8 14 0
Achuar-Shiwiar (SAPHON 1946) Achuar-Shiwiar 27 12 15 0
Ashéninka (SAPHON 1808) Ashéninka Perené 28 10 18 0
Trinitario (SAPHON 2155) Trinitario 30 12 18 0
Kogi (SAPHON 1896) Cogui 36 12 24 0
Mosetén de Santa Ana (SAPHON 1987) Mosetén-Chimané 41 18 23 0
San Martin Quechua (SAPHON 2036) San Martín Quechua 18 3 15 0
Sakirabiá (SAPHON 2101) Mekens 26 10 16 0
Xokleng (SAPHON 1978) Xokleng 37 18 19 0
Tsimané (SAPHON 1988) Mosetén-Chimané 41 18 23 0
Capanahua (SAPHON 2000) Capanahua 24 8 16 0
Jarawara (SAPHON 1847) Madi 19 8 11 0
Parkateje (SAPHON 1970) Pará Gavião 26 16 10 0
Arabela (SAPHON 2139) Arabela 29 10 19 0
Yavitero (SAPHON 1839) Yavitero 21 4 17 0
Bésɨro (SAPHON 1957) Chiquitano 26 12 14 0
Lule (SAPHON 1930) Olu'bo 21 5 16 0
Manchinere (SAPHON 1821) Machinere 18 5 13 0
Mbyá (SAPHON 2083) Mbyá Guaraní 26 12 14 0
Yanomamɨ of Parawau (SAPHON 2149) Yanomamö 32 21 11 0
Tapayuna (SAPHON 1974) Suyá 31 16 15 0
Ese Ejja (SAPHON 2046) Ese Ejja 21 4 17 0
North Junín Quechua (SAPHON 2030) North Junín Quechua 25 6 19 0
Guajá (SAPHON 2081) Guajá 24 12 12 0
Yanomámi (SAPHON 2134) Yanomámi 20 7 13 0
Suruí (SAPHON 2103) Suruí 29 10 19 0
Wayana (SAPHON 1887) Wayana 16 7 9 0
Xavánte (SAPHON 1976) Xavánte 24 13 11 0
Krinkati-Timbira (SAPHON 1966) Krikati-Timbira 26 15 11 0
Resígaro (SAPHON 1830) Resígaro 37 5 32 0
Cuiba (SAPHON 1910) Cuiba 25 8 17 0
Yuqui (SAPHON 2117) Yuqui 40 20 20 0
Macuna (SAPHON 2056) Macuna 22 12 10 0
Yabarana (SAPHON 1888) Yabarana 18 7 11 0
Kaiwá (SAPHON 2089) Kaiwá 26 12 14 0
Shawi (SAPHON 1861) Shawi 18 4 14 0
Sabanê (SAPHON 1997) Sabanê 16 5 11 0
Tuparí (SAPHON 2108) Tuparí 29 15 14 0
Mehináku (SAPHON 1823) Mehináku 23 10 13 0
Tsáfiki (SAPHON 1856) Tsafiki 26 10 16 0
Vilela (SAPHON 1941) Vilela 29 5 24 0
Cashibo-Cacataibo (SAPHON 2001) Cashibo-Cacataibo 21 6 15 0
Yaathe (SAPHON 1979) Fulniô 33 12 21 0
Mỹky (SAPHON 1927) Irántxe-Münkü 43 22 21 0
Guarayu (SAPHON 2085) Guarayu 26 12 14 0
Napo Quichua (SAPHON 2039) Napo Lowland Quechua 23 3 20 0
Trió (SAPHON 1884) Trió 24 14 10 0
Nonuya (SAPHON 2130) Nonuya 26 6 20 0
Katukína (SAPHON 2004) Panoan Katukína 19 4 15 0
Ocaina (SAPHON 2131) Ocaina 35 9 26 0
Chamacoco (SAPHON 2136) Chamacoco 37 16 21 0
Pilagá (SAPHON 1917) Pilagá 22 4 18 0
Yanomama of Papiu (SAPHON 2146) Yanomámi 33 21 12 0
Andoke (SAPHON 1922) Andoque 35 24 11 0
Akuntsú (SAPHON 2069) Akuntsu 22 11 11 0
Emberá-Chamí (SAPHON 1903) Emberá-Chamí 28 12 16 0
Yanomae of Demini/Tototopi (SAPHON 2147) Yanomámi 34 21 13 0
Pai Tavytera (SAPHON 2099) Pai Tavytera 27 12 15 0
Karirí-Xocó (SAPHON 2122) Karirí-Xocó 21 7 14 0
Matsigenka (SAPHON 1822) Machiguenga 27 9 18 0
Tuyuca (SAPHON 2065) Tuyuca 23 12 11 0
Japreria (SAPHON 1874) Japrería 20 6 14 0
Shipibo (SAPHON 2015) Shipibo 24 8 16 0
Hixkaryána (SAPHON 1871) Hixkaryána 23 5 18 0
Movima (SAPHON 1932) Movima 29 10 19 0
Amarakaeri (SAPHON 1920) Amarakaeri 33 18 15 0
Tenharim (SAPHON 2107) Tenharim-Parintintin-Diahoi 26 12 14 0
Kunza (SAPHON 2123) Kunza 33 10 23 0
Zo'é (SAPHON 2115) Zo'é 26 12 14 0
Asháninka (SAPHON 1806) Asháninka 22 8 14 0
Xiriâna (SAPHON 1837) Xiriâna 24 5 19 0
Carijona (SAPHON 1870) Carijona 21 7 14 0
Siona (SAPHON 2060) Siona-Tetete 30 12 18 0
Yurutí (SAPHON 2067) Yurutí 17 6 11 0
Kinikinao (SAPHON 1820) Kinikinao 23 10 13 0
Tembé (SAPHON 2106) Tenetehara 21 7 14 0
Kaxararí (SAPHON 2005) Kaxararí 20 5 15 0
Guajajára (SAPHON 2082) Guajajára 22 7 15 0
Chachapoyas Quechua (SAPHON 2023) Chachapoyas Quechua 18 3 15 0
Xetá (SAPHON 2113) Xetá 24 11 13 0
Kuruáya (SAPHON 2094) Kuruáya 28 10 18 0
Uru (SAPHON 2127) Uru 33 10 23 0
Ferreñafe Quechua (SAPHON 2025) Lambayeque Quechua 19 3 16 0
Warao (SAPHON 1943) Warao 16 5 11 0
Huambisa (SAPHON 1948) Huambisa 23 8 15 0
Nheengatú (SAPHON 2097) Nhengatu 23 4 19 0
Inga (SAPHON 2027) Inga 22 3 19 0
Shiwilu (SAPHON 1860) Jebero 21 4 17 0
Karajá (SAPHON 1962) Karajá 24 15 9 0
Dâw (SAPHON 1990) Dâw 39 15 24 0
Ofayé (SAPHON 1968) Ofayé 24 10 14 0
Puinave (SAPHON 1935) Puinave 19 11 8 0
Piratapuyo (SAPHON 2058) Wa'ikhana 24 12 12 0
Latunde (SAPHON 1995) Latundê 28 16 12 0
Yurakaré (SAPHON 1945) Yuracaré 25 7 18 0
Chorote (SAPHON 1981) Iyo'wujwa Chorote 21 5 16 0
Dení (SAPHON 1845) Deni 22 4 18 0
Mochica (SAPHON 1931) Mochica 32 12 20 0
Muniche (SAPHON 1933) Muniche 27 5 22 0
Kubeo (SAPHON 2051) Cubeo 17 6 11 0
Awa-Cuaiquer (SAPHON 1853) Awa-Cuaiquer 26 10 16 0
Siriano (SAPHON 2061) Siriano 23 12 11 0
Nukini (SAPHON 2009) Nukuini 20 6 14 0
Guató (SAPHON 1959) Guató 25 8 17 0
Yine (SAPHON 1841) Yine 26 10 16 0
Kayabí (SAPHON 2093) Kayabí 26 12 14 0
Andoa (SAPHON 2138) Andoa 25 10 15 0
Piaroa (SAPHON 2042) Piaroa 30 7 23 0
Taushiro (SAPHON 1936) Taushiro 17 5 12 0
Karo (SAPHON 2092) Karo 25 11 14 0
Canela (SAPHON 1956) Canela-Krahô 29 16 13 0
Nukak (SAPHON 1951) Nukak Makú 24 12 12 0
Waimiri-Atroarí (SAPHON 1885) Waimiri-Atroari 27 11 16 0
Koreguaje (SAPHON 2055) Koreguaje 30 12 18 0
Sáliba (SAPHON 2043) Sáliba 30 10 20 0
Yucuna (SAPHON 1842) Yucuna 21 5 16 0
Ashéninka (SAPHON 1810) Ucayali-Yurúa Ashéninka 32 8 24 0
Yagua (SAPHON 2019) Yagua 23 12 11 0
Nanti (SAPHON 1824) Nanti 27 9 18 0
Krahô (SAPHON 1964) Krahô 46 34 12 0
Ignaciano (SAPHON 1844) Ignaciano 19 4 15 0
Máíhɨki (SAPHON 2057) Maijiki 20 6 14 0
Kuikúro-Kalapálo (SAPHON 1876) Kuikúro-Kalapálo 26 12 14 0
Paresí (SAPHON 1828) Parecís 19 4 15 0
Guahibo (SAPHON 1911) Guahibo 35 18 17 0
Makuráp (SAPHON 2095) Makuráp 20 10 10 0
Mamaindé (SAPHON 1996) Mamaindé 34 20 14 0
Wayúu (SAPHON 1836) Wayuu 20 6 14 0
Border Kuna (SAPHON 1897) Border Kuna 24 5 19 0
Tena Quechua (SAPHON 2041) Tena Lowland Quichua 24 3 21 0
Arára do Mato Grosso (SAPHON 2119) Mato Grosso Arára 33 14 19 0
Kakua (SAPHON 1950) Kakua 26 5 21 0
Iquito (SAPHON 2140) Iquito 19 8 11 0
Ashéninka (SAPHON 1809) Pichis Ashéninka 30 8 22 0
Huaylas-Conchucos Quechua (SAPHON 2035) Northern Conchucos Ancash Quechua 23 6 17 0
Ayacucho Quechua (SAPHON 2032) Ayacucho Quechua 17 3 14 0
Aguaruna (SAPHON 1947) Aguaruna 20 8 12 0
Candoshi-Shapra (SAPHON 1925) Candoshi-Shapra 27 6 21 0
Jurúna (SAPHON 2087) Jurúna 28 10 18 0
Gavião do Pará (SAPHON 1958) Pará Gavião 21 10 11 0
Kaingáng, São Paulo (SAPHON 1980) São Paulo Kaingáng 27 14 13 0
Wanano (SAPHON 2053) Kotiria 28 12 16 0
Sateré-Mawé (SAPHON 2102) Sateré-Mawé 27 15 12 0
Ika (SAPHON 1891) Arhuaco 21 6 15 0
Tariana (SAPHON 1831) Tariana 38 15 23 0
Huitoto, Murui (SAPHON 2129) Murui Huitoto 20 6 14 0
Guayabero (SAPHON 1912) Guayabero 22 6 16 0
Chulupí (SAPHON 1983) Nivaclé 28 6 22 0
Carib (SAPHON 1868) Galibi Carib 15 6 9 0
Yánesha (SAPHON 1838) Yanesha' 33 9 24 0
Epena (SAPHON 1905) Epena 38 21 17 0
Bora (SAPHON 1857) Bora 41 12 29 0
Sirionó (SAPHON 2116) Sirionó 30 12 18 0
Guambiano (SAPHON 1855) Guambiano 25 5 20 0
Panará (SAPHON 1969) Panará 26 15 11 0
Baré (SAPHON 1813) Baré 23 4 19 0
Tinigua (SAPHON 1938) Tinigua 40 18 22 0
Pemon (SAPHON 1881) Pemon 21 11 10 0
Sanumá (SAPHON 2133) Sanumá 24 13 11 0
North Junín Quechua (SAPHON 2031) North Junín Quechua 25 6 19 0
Nadëb (SAPHON 1992) Nadëb 34 17 17 0
Sanömá of Kolulu (SAPHON 2148) Sanumá 31 21 10 0
Wapichana (SAPHON 1833) Wapishana 22 4 18 0
Ashéninka (SAPHON 1807) Ajyíninka Apurucayali 26 6 20 0
Desano (SAPHON 2052) Desano 18 6 12 0
Araona (SAPHON 2044) Araona 23 4 19 0
Paraguayan Guaraní (SAPHON 2084) Paraguayan Guaraní 30 12 18 0
Cabiyarí (SAPHON 1814) Cabiyarí 17 5 12 0
Gavião do Jiparaná (SAPHON 2080) Gavião Do Jiparaná 29 10 19 0
Wayampi (SAPHON 2111) Wayampi 25 11 14 0
Chipaya (SAPHON 2126) Chipaya 51 10 41 0
Páez (SAPHON 1934) Páez 49 16 33 0
Terêna (SAPHON 1832) Terena-Kinikinao-Chane 23 10 13 0
Amundava (SAPHON 2070) Amundava 26 12 14 0
Camsá (SAPHON 1924) Camsá 27 6 21 0
Maka (SAPHON 1982) Maca 32 10 22 0
Iñapari (SAPHON 1819) Iñapari 31 18 13 0
Chimila (SAPHON 1894) Chimila 36 20 16 0
Mebengokre (SAPHON 1963) Kayapó 33 17 16 0
Macaguán (SAPHON 1913) Macaguán 22 6 16 0
Aché (SAPHON 2068) Aché 34 12 22 0
Barí (SAPHON 1892) Barí 22 12 10 0
Mapoyo (SAPHON 1878) Mapoyo 19 7 12 0
Alacalufe (SAPHON 2144) Qawasqar 24 6 18 0
Mapudungun (SAPHON 1802) Mapudungun 28 6 22 0
Ayoreo (SAPHON 2137) Ayoreo 30 10 20 0
Mosetén de Covendo (SAPHON 1986) Mosetén-Chimané 39 16 23 0
Tapirapé (SAPHON 2105) Tapirapé 23 10 13 0
Piapoco (SAPHON 1829) Piapoco 19 4 15 0
Caquinte (SAPHON 1815) Caquinte 27 8 19 0
Awetí (SAPHON 2076) Awetí 26 12 14 0
Ancash Quechua (SAPHON 2021) Corongo Ancash Quechua 24 6 18 0
Tucano (SAPHON 2064) Tucano 27 12 15 0
Chiriguano (SAPHON 2077) Eastern Bolivian Guaraní 24 12 12 0
Pemon (SAPHON 1882) Pemon 17 7 10 0
Tupinambá (SAPHON 2109) Tupinambá 25 12 13 0
Abipon (SAPHON 1914) Abipon 23 10 13 0
Yãroamë of Serra do Pacu/Ajarani (SAPHON 2150) Yanomámi 29 18 11 0
Pacahuara (SAPHON 2152) Pacahuara 20 4 16 0
Miraña (SAPHON 1858) Miraña 31 14 17 0
Suruahá (SAPHON 1850) Suruahá 23 5 18 0
Chon (SAPHON 1907) Selk'nam 29 8 21 0
Aymara (SAPHON 1851) Central Aymara 32 6 26 0
Urarina (SAPHON 1940) Urarina 21 5 16 0
Ese Eja (SAPHON 2047) Ese Ejja 22 4 18 0
Aymara (SAPHON 2145) Central Aymara 31 3 28 0
Yaminawa (SAPHON 2016) Yaminahua 22 8 14 0
Amahuaca (SAPHON 1998) Amahuaca 23 8 15 0
Saynawa (SAPHON 2012) Siang 17 4 13 0
Barasana-Eduria (SAPHON 2050) Barasana-Eduria 17 6 11 0
Waimaha (SAPHON 2066) Waimaha 22 12 10 0
Asurini do Xingú (SAPHON 2073) Xingú Asuriní 27 11 16 0
Tanimuca-Retuarã (SAPHON 2062) Tanimuca-Retuarã 21 10 11 0
Carib (SAPHON 1867) Galibi Carib 17 6 11 0
Avá-Canoeiro (SAPHON 2075) Avá-Canoeiro 24 12 12 0
Umotína (SAPHON 1975) Umotína 20 8 12 0
Curripaco (SAPHON 1817) Curripaco 29 4 25 0
Júma (SAPHON 2086) Júma 24 12 12 0
Cayubaba (SAPHON 1926) Cayubaba 33 16 17 0
Carib (SAPHON 1869) Galibi Carib 15 6 9 0
Araweté (SAPHON 2072) Araweté 21 9 12 0
Pirahã (SAPHON 1989) Pirahã 11 3 8 0
Apurinã (SAPHON 1804) Apurinã 34 20 14 0
Kawesqar (SAPHON 1801) Qawasqar 24 6 18 0
Kwaza (SAPHON 2124) Kwaza 35 16 19 0
Apinayé (SAPHON 1953) Apinayé 34 17 17 0
Oro Win (SAPHON 1889) Oro Win 18 6 12 0
Yawalapití (SAPHON 1840) Yawalapití 21 4 17 0
Damana (SAPHON 1898) Malayo 27 7 20 0
Pisamira (SAPHON 2143) Pisamira 17 6 11 0
Panobo (SAPHON 2010) Panobo 18 4 14 0
Chiriguano (SAPHON 2078) Eastern Bolivian Guaraní 24 12 12 0
Maxakalí (SAPHON 1967) Maxakalí 20 10 10 0
Palikúr (SAPHON 1826) Palikúr 24 10 14 0
Apalaí (SAPHON 1863) Apalaí 24 12 12 0
Waurá (SAPHON 1835) Waurá 26 10 16 0
Kulina (SAPHON 1848) Culina 21 4 17 0
Panare (SAPHON 1880) Panare 20 7 13 0
Kokama-Kokamilla (SAPHON 1909) Cocama-Cocamilla 16 5 11 0
Paraujano (SAPHON 1827) Paraujano 25 12 13 0
Sharanawa (SAPHON 2014) Sharanahua 23 8 15 0
Emberá-Baudó (SAPHON 1901) Emberá-Baudó 33 12 21 0
Paumarí (SAPHON 1849) Paumari 28 6 22 0
Arikapú (SAPHON 1954) Arikapú 25 14 11 0
Cajamarca Quechua (SAPHON 2022) Cajamarca Quechua 22 3 19 0
Bolivian Quechua (SAPHON 2033) North Bolivian Quechua 28 3 25 0
Tacana (SAPHON 2049) Tacana 22 4 18 0
Yameo (SAPHON 2020) Yameo 18 8 10 0
Yekwana (SAPHON 1879) Maquiritari 26 14 12 0
Northern Emberá (SAPHON 1904) Northern Emberá 32 12 20 0
Baniwa (SAPHON 1812) Baniwa do Icana 26 8 18 0
Wayampi (SAPHON 2112) Wayampi 26 12 14 0
Shuar (SAPHON 1949) Shuar 21 8 13 0
Callawaya (SAPHON 1985) Callawalla 32 6 26 0
Cha'palaa (SAPHON 1854) Cha'palaa 27 4 23 0
Krenak (SAPHON 1965) Krenak 35 13 22 0
Arára, Pará (SAPHON 1864) Pará Arára 17 6 11 0
Jamamadí (SAPHON 1846) Madi 16 4 12 0
Wari' (SAPHON 1890) Wari' 21 6 15 0
Yukpa (SAPHON 2154) Yukpa 18 6 12 0
Cofán (SAPHON 1895) Cofán 37 10 27 0
Cuzco-Collao Quechua (SAPHON 2024) Cusco Quechua 31 5 26 0
Poyanáwa (SAPHON 2011) Poyanáwa 21 7 14 0

The SAPHON folder contains the SAPHON data (v. 20121031) and glyph-to-PHOIBLE Unicode IPA mappings from South American Phonological Inventory Database

This source should be cited as:

Michael, Lev, Tammy Stark, and Will Chang. (2012) South American Phonological Inventory Database. University of California. Online: http://linguistics.berkeley.edu/~saphon/en/.

The data are available in phoible wide format in the saphon20121031.tsv file and contain only phonemes, with no information on allophones, and a simple boolean indicator for the presence/absence of linguistic tone. This boolean "tone/no tone" information is not incorporated into PHOIBLE. The raw data also contains information about where the languages are spoken.

We have converted IPA symbols in the raw data in line with the phoible conventions and Unicode IPA as specified in the saphon_ipa_correspondences.tsv correspondences file.

Note that the ISO 639-3 codes in the SAPHON source may be out of date with the current ISO 639-3 standard. For more info, see: https://iso639-3.sil.org/.

For up-to-date language codes for each inventory, we maintain a phoible index here: InventoryID-LanguageCodes.tsv.