Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/t

Values

t Bijogo (GM 1494)