Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/s

Values

s Bijogo (GM 1494)