Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/o

Values

o Bijogo (GM 1494)