Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/ŋ

Values

ŋ Bijogo (GM 1494)