Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/n

Values

n Bijogo (GM 1494)