Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/kp

Values

kp Bijogo (GM 1494)