Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/ɡb

Values

ɡb Bijogo (GM 1494)