Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/b

Values

b Bijogo (GM 1494)