Value iː Lak (SPA 3)

Language:
Lak
Parameter:
References
Khajdakov 1966; Murkelinskij 1967; Zhirkov 1955