Zhirkov 1955

Zhirkov, Lev I. 1955. Lakskij jazyk: fonetika i morfologija. Moscow: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.

@book{zhirkov1955,
 address  = {Moscow},
 author  = {Zhirkov, Lev I.},
 publisher = {Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR},
 title   = {Lakskij jazyk: fonetika i morfologija},
 year   = {1955}
}