Khajdakov 1966

Khajdakov, S. M. 1966. Ocherki po Lakskoj Dialektologii. Moscow: Nauka.

@book{khajdakov1966,
 address  = {Moscow},
 author  = {Khajdakov, S. M.},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Ocherki po Lakskoj Dialektologii},
 year   = {1966}
}
TY - BOOK
AU - Khajdakov, S. M.
PY - 1966
DA - 1966//
TI - Ocherki po Lakskoj Dialektologii
PB - Nauka
CY - Moscow
ID - khajdakov1966
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="khajdakov1966">
  <titleInfo>
    <title>Ocherki po Lakskoj Dialektologii</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">S</namePart>
    <namePart type="given">M</namePart>
    <namePart type="family">Khajdakov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1966</dateIssued>
    <publisher>Nauka</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Moscow</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">khajdakov1966</identifier>
</mods>
</modsCollection>