Value Set Chonyi-Dzihana-Kauma/d̠ʒ

Values

d̠ʒ Chonyi (GM 1586)