Value Set Eastern Oromo/x

Values

x Oromo, Eastern (GM 1552)