Zhirkov 1936

Zhirkov, Lev I. 1936. Avarsko-russkij slovar' (s kratkim grammaticheskim ocherkom Avarskogo jazyka). Moscow: Nauka.

@book{zhirkov1936,
 address  = {Moscow},
 author  = {Zhirkov, Lev I.},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Avarsko-russkij slovar' (s kratkim grammaticheskim ocherkom Avarskogo jazyka)},
 year   = {1936}
}