Wang 1985

Wang, Fushi. 1985. Miaoyu Jianzhi. Brief Guide to Miao Language. Beijing: Minzu Chubanshe.

@book{wang1985,
 address  = {Beijing},
 author  = {Wang, Fushi},
 publisher = {Minzu Chubanshe},
 title   = {Miaoyu Jianzhi. Brief Guide to Miao Language},
 year   = {1985}
}
TY - BOOK
AU - Wang, Fushi
PY - 1985
DA - 1985//
TI - Miaoyu Jianzhi. Brief Guide to Miao Language
PB - Minzu Chubanshe
CY - Beijing
ID - wang1985
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="wang1985">
  <titleInfo>
    <title>Miaoyu Jianzhi. Brief Guide to Miao Language</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Fushi</namePart>
    <namePart type="family">Wang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1985</dateIssued>
    <publisher>Minzu Chubanshe</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Beijing</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">wang1985</identifier>
</mods>
</modsCollection>