Tereshchenko 1979

Tereshchenko, N. M. 1979. Nganasanskij Jazyk. Leningrad: Nauka.

@book{tereshchenko1979,
 address  = {Leningrad},
 author  = {Tereshchenko, N. M.},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Nganasanskij Jazyk},
 year   = {1979}
}