Tereshchenko 1966

Tereshchenko, N. M. 1966. Nganasanskij jazyk. In Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E. (eds.), Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Finno-Ugorskie jazyki i samodijskie jazyki, 416–437. Moscow / Leningrad: Nauka.

@incollection{tereshchenko1966b,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author  = {Tereshchenko, N. M.},
 booktitle = {Jazyki Narodov SSSR. Volume 3: Finno-Ugorskie jazyki i samodijskie jazyki},
 editor  = {Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E.},
 pages   = {416–437},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Nganasanskij jazyk},
 year   = {1966}
}