Qiu Efeng 1980

Qiu Efeng, Nie Xizhen. 1980. Wayu Gaikuang (A Brief Description of the Va/Wa Language). Minzu Yuwen 1. 58–69.

@article{qiunie1980,
 author = {Qiu Efeng, Nie Xizhen},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {58–69},
 title  = {Wayu Gaikuang (A Brief Description of the Va/Wa Language)},
 volume = {1},
 year  = {1980}
}