Kodzasov 1977

Kodzasov, S. V. 1977. Fonetika archinskogo jazyka. In Kibrik, A.E. and Kodzasov, S.V. and Olovjannikova, I.P. and Samedov, D.S. (eds.), Opyt Strukturnogo Opisanija Archinskogo Jazyka 1, 185–352. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta.

@incollection{kodzasov1977,
 address  = {Moscow},
 author  = {Kodzasov, S. V.},
 booktitle = {Opyt Strukturnogo Opisanija Archinskogo Jazyka 1},
 editor  = {Kibrik, A.E. and Kodzasov, S.V. and Olovjannikova, I.P. and Samedov, D.S.},
 pages   = {185–352},
 publisher = {Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta},
 title   = {Fonetika archinskogo jazyka},
 year   = {1977}
}