Value Set Southeastern Pomo/w

Values

w Pomo (SPA 89)