Zinder and Matusevich 1937

Zinder, L.R. and Matusevich, M.I. 1937. Eksperimental'noe issledovanie fonem nivkhskogo iazyka. Appendix to Kreinovich, E.A., 1937, Fonetika nivkhskogo (gilyatskogo) iazyka. Moscow and Leningrad: Gosudarstvennoe Uchebno-pedagogicheskoe Izdatel'stvo.

@misc{zindermatusevich1937,
 address  = {Moscow and Leningrad},
 author  = {Zinder, L.R. and Matusevich, M.I.},
 publisher = {Gosudarstvennoe Uchebno-pedagogicheskoe Izdatel'stvo},
 title   = {Eksperimental'noe issledovanie fonem nivkhskogo iazyka. Appendix to Kreinovich, E.A., 1937, Fonetika nivkhskogo (gilyatskogo) iazyka},
 year   = {1937}
}