Zhukova 1980

Zhukova, A. N. 1980. Jazyk Palanskikh Korjakov. Leningrad: Nauka.

@book{zhukova1980,
 address  = {Leningrad},
 author  = {Zhukova, A. N.},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Jazyk Palanskikh Korjakov},
 year   = {1980}
}
TY - BOOK
AU - Zhukova, A. N.
PY - 1980
DA - 1980//
TI - Jazyk Palanskikh Korjakov
PB - Nauka
CY - Leningrad
ID - zhukova1980
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="zhukova1980">
  <titleInfo>
    <title>Jazyk Palanskikh Korjakov</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="family">Zhukova</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1980</dateIssued>
    <publisher>Nauka</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Leningrad</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">zhukova1980</identifier>
</mods>
</modsCollection>