Skorik 1968

Skorik, P. I. 1968. Chukotskij jazyk. In Vinogradov, V. V. (ed.), Jazyki Narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziaskie jazyki, 248–270. Moscow / Leningrad: Nauka.

@incollection{skorik1968,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author  = {Skorik, P. I.},
 booktitle = {Jazyki Narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziaskie jazyki},
 editor  = {Vinogradov, V. V.},
 pages   = {248–270},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Chukotskij jazyk},
 year   = {1968}
}