Shkurtaj 2006

Shkurtaj, Gjovalin. 2006. Ligjërimet arbëreshe (shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike në ngulimet arbëreshe të Italisë). Tiranë.

@misc{shkurtaj2006ligjerimet,
 author  = {Shkurtaj, Gjovalin},
 publisher = {Tiranë},
 title   = {Ligjërimet arbëreshe (shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike në ngulimet arbëreshe të Italisë)},
 year   = {2006}
}
TY - STD
AU - Shkurtaj, Gjovalin
PY - 2006
DA - 2006//
TI - Ligjërimet arbëreshe (shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike në ngulimet arbëreshe të Italisë)
PB - Tiranë
ID - shkurtaj2006ligjerimet
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="shkurtaj2006ligjerimet">
  <titleInfo>
    <title>Ligjërimet arbëreshe (shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike në ngulimet arbëreshe të Italisë)</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Gjovalin</namePart>
    <namePart type="family">Shkurtaj</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2006</dateIssued>
    <publisher>Tiranë</publisher>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">shkurtaj2006ligjerimet</identifier>
</mods>
</modsCollection>