Seglenmej 1979

Seglenmej, S. F. 1979. Tuvinskie perednejazychnye v tverdorjadnykh slovoformakh. In Nadeljaev, V. M. (ed.), Fonetika Sibirskikh Jazykov, 35–44. Novosibirsk: Akademija Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie, Institut Istorii, Filologii i Filosofii.

@incollection{seglenmej1979,
 address  = {Novosibirsk},
 author  = {Seglenmej, S. F.},
 booktitle = {Fonetika Sibirskikh Jazykov},
 editor  = {Nadeljaev, V. M.},
 pages   = {35–44},
 publisher = {Akademija Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie, Institut Istorii, Filologii i Filosofii},
 title   = {Tuvinskie perednejazychnye v tverdorjadnykh slovoformakh},
 year   = {1979}
}
TY - CHAP
AU - Seglenmej, S. F.
ED - Nadeljaev, V. M.
PY - 1979
DA - 1979//
TI - Tuvinskie perednejazychnye v tverdorjadnykh slovoformakh
BT - Fonetika Sibirskikh Jazykov
SP - 35
EP - 44
PB - Akademija Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie, Institut Istorii, Filologii i Filosofii
CY - Novosibirsk
ID - seglenmej1979
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="seglenmej1979">
  <titleInfo>
    <title>Tuvinskie perednejazychnye v tverdorjadnykh slovoformakh</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">S</namePart>
    <namePart type="given">F</namePart>
    <namePart type="family">Seglenmej</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1979</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Fonetika Sibirskikh Jazykov</title>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">V</namePart>
      <namePart type="given">M</namePart>
      <namePart type="family">Nadeljaev</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>1979</dateIssued>
      <publisher>Akademija Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie, Institut Istorii, Filologii i Filosofii</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Novosibirsk</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">seglenmej1979</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>35</start>
      <end>44</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>