Novikova 1960

Novikova, K. A. 1960. Ocherki Dialektov Evenskogo Jazyka: Ol'skij Govor 1. Moscow / Leningrad: Academy of Sciences of the USSR.

@book{novikova1960,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author  = {Novikova, K. A.},
 publisher = {Academy of Sciences of the USSR},
 title   = {Ocherki Dialektov Evenskogo Jazyka: Ol'skij Govor 1},
 year   = {1960}
}
TY - BOOK
AU - Novikova, K. A.
PY - 1960
DA - 1960//
TI - Ocherki Dialektov Evenskogo Jazyka: Ol’skij Govor 1
PB - Academy of Sciences of the USSR
CY - Moscow / Leningrad
ID - novikova1960
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="novikova1960">
  <titleInfo>
    <title>Ocherki Dialektov Evenskogo Jazyka</title>
    <subTitle>Ol’skij Govor 1</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">K</namePart>
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="family">Novikova</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1960</dateIssued>
    <publisher>Academy of Sciences of the USSR</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Moscow / Leningrad</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">novikova1960</identifier>
</mods>
</modsCollection>