Novikova 1960

Novikova, K. A. 1960. Ocherki Dialektov Evenskogo Jazyka: Ol'skij Govor 1. Moscow / Leningrad: Academy of Sciences of the USSR.

@book{novikova1960,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author  = {Novikova, K. A.},
 publisher = {Academy of Sciences of the USSR},
 title   = {Ocherki Dialektov Evenskogo Jazyka: Ol'skij Govor 1},
 year   = {1960}
}