Menovshchikov 1968

Menovshchikov, G. A. 1968. Aleutskij jazyk. In Skorik, P. Ja. (ed.), Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziatskie jazyki, 386–406. Leningrad: Nauka.

@incollection{menovshchikov1968,
 address  = {Leningrad},
 author  = {Menovshchikov, G. A.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziatskie jazyki},
 editor  = {Skorik, P. Ja.},
 pages   = {386–406},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Aleutskij jazyk},
 year   = {1968}
}