მაჰომედბეკოვა 1971

მაჰომედბეკოვა, ზ. 1971. კარატული ენა გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი. თბილისი.

@book{mahomedbekova1971,
 author  = {მაჰომედბეკოვა, ზ},
 publisher = {თბილისი},
 title   = {კარატული ენა გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი},
 year   = {1971}
}