Lytkin 1966

Lytkin, V. I. 1966. Komi-zyrjanskij jazyk. In Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E. (eds.), Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-ugorskie jazyki i samodijskie jazyki, 281–299. Moscow / Leningrad: Nauka.

@incollection{lytkin1966,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author  = {Lytkin, V. I.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-ugorskie jazyki i samodijskie jazyki},
 editor  = {Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E.},
 pages   = {281–299},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Komi-zyrjanskij jazyk},
 year   = {1966}
}