Junusaliev 1966

Junusaliev, B. M. 1966. Kirgizskij jazyk. In Vinogradov, V. V. (ed.), Jazyki Narodov SSSR. Volume 2: Tjurkskie Jazyki, 482–504. Moscow and Leningrad: Nauka.

@incollection{junusaliev1966,
 address  = {Moscow and Leningrad},
 author  = {Junusaliev, B. M.},
 booktitle = {Jazyki Narodov SSSR. Volume 2: Tjurkskie Jazyki},
 editor  = {Vinogradov, V. V.},
 pages   = {482–504},
 publisher = {Nauka},
 series  = {Jazyki Narodov SSSR},
 title   = {Kirgizskij jazyk},
 year   = {1966}
}