He 1981

He, Jiashan. 1981. Gelaoyu Gaikuang (A Brief Description of the Gelao Language). Minzu Yuwen 4. 67–76.

@article{he1981,
 author = {He, Jiashan},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {67–76},
 title  = {Gelaoyu Gaikuang (A Brief Description of the Gelao Language)},
 volume = {4},
 year  = {1981}
}