Dzhejranishvili 1967

Dzhejranishvili, E. F. 1967. Rutul'skij jazyk. In Bokarev, E. A. and Lomtatidze, K. V. (eds.), Jazyki narodov SSSR. Volume 4: Iberijsko-kavkazskie jazyki, 580–590. Moscow: Akademija Nauk.

@incollection{dzhejranishvili1967,
 address  = {Moscow},
 author  = {Dzhejranishvili, E. F.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 4: Iberijsko-kavkazskie jazyki},
 editor  = {Bokarev, E. A. and Lomtatidze, K. V.},
 pages   = {580–590},
 publisher = {Akademija Nauk},
 title   = {Rutul'skij jazyk},
 year   = {1967}
}