Rupp 1980

Rupp, John. 1980. Chinanteco de San Juan Lealao, Oaxaca. (Archivo de lenguas ind'igenas de México.) México: Centro de Investigaci'on para la Integraci'on Social, Mexico.

@book{cle_archivo1980,
 address  = {México},
 author  = {Rupp, John},
 publisher = {Centro de Investigaci'on para la Integraci'on Social, Mexico},
 series  = {Archivo de lenguas ind'igenas de México},
 title   = {Chinanteco de San Juan Lealao, Oaxaca},
 year   = {1980}
}