Бояджиев et al. 1999

Бояджиев, Тодор Апостолов and Куцаров, Иван and Йордан, Пенчев. 1999. Съвременен български език: фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис: учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти. Петър Берон.

@book{boyadzhiev1999,
 author  = {Бояджиев, Тодор Апостолов and Куцаров, Иван and Йордан, Пенчев},
 publisher = {Петър Берон},
 title   = {Съвременен български език: фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис: учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти},
 year   = {1999}
}