Бояджиев et al. 1999

Бояджиев, Тодор Апостолов and Куцаров, Иван and Йордан, Пенчев. 1999. Съвременен български език: фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис: учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти. Петър Берон.

@book{boyadzhiev1999,
 author  = {Бояджиев, Тодор Апостолов and Куцаров, Иван and Йордан, Пенчев},
 publisher = {Петър Берон},
 title   = {Съвременен български език: фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис: учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти},
 year   = {1999}
}
TY - BOOK
AU - Бояджиев, Тодор Апостолов
AU - Куцаров, Иван
AU - Йордан, Пенчев
PY - 1999
DA - 1999//
TI - Съвременен български език: фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис: учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти
PB - Петър Берон
ID - boyadzhiev1999
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="boyadzhiev1999">
  <titleInfo>
    <title>Съвременен български език</title>
    <subTitle>фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис: учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Тодор</namePart>
    <namePart type="given">Апостолов</namePart>
    <namePart type="family">Бояджиев</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Иван</namePart>
    <namePart type="family">Куцаров</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Пенчев</namePart>
    <namePart type="family">Йордан</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1999</dateIssued>
    <publisher>Петър Берон</publisher>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">boyadzhiev1999</identifier>
</mods>
</modsCollection>