Sousa 2004

Sousa, Gladys Cavalcante. 2004. Aspectos da fonologia da l'ingua kaxarari. (MA thesis, Universidade Estadual de Campinas).

@mastersthesis{2005_sousa2004,
 author = {Sousa, Gladys Cavalcante},
 school = {Universidade Estadual de Campinas},
 title = {Aspectos da fonologia da l'ingua kaxarari},
 year  = {2004}
}
TY - THES
AU - Sousa, Gladys Cavalcante
PY - 2004
DA - 2004//
TI - Aspectos da fonologia da l’ingua kaxarari
PB - Universidade Estadual de Campinas
ID - 2005_sousa2004
U1 - Masters thesis
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="2005_sousa2004">
  <titleInfo>
    <title>Aspectos da fonologia da l’ingua kaxarari</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Gladys</namePart>
    <namePart type="given">Cavalcante</namePart>
    <namePart type="family">Sousa</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name>
    <namePart>Universidade Estadual de Campinas</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">degree grantor</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2004</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">thesis</genre>
  <genre>Masters thesis</genre>
  <identifier type="citekey">2005_sousa2004</identifier>
</mods>
</modsCollection>