Emeneau 1961

Emeneau, M.B. 1961. Kolami: A Dravidian Language.

@book{1744_emeneau1961,
  address = {Annamalai Nagar},
  author  = {Emeneau, M.B.},
  school  = {Annamalai University},
  title   = {Kolami: A Dravidian Language},
  year    = {1961}
}