Baskakov and Inkižekova-Grekul 1953

Baskakov, N. A. and Inkižekova-Grekul, A. I. 1953. Xakasskij Yazyk. In Xakassko-russkij slovar', 361-487. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nyx slovarej.

@incollection{145248,
 address  = {Moskva},
 author  = {Baskakov, N. A. and Inkižekova-Grekul, A. I.},
 booktitle = {Xakassko-russkij slovar'},
 pages   = {361-487},
 publisher = {Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nyx slovarej},
 title   = {Xakasskij Yazyk},
 year   = {1953}
}