Perevoscikov 1962

Perevoscikov, Petr Nikolaevic. 1962. Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka: fonetika i morfologija. Izevsk: Udmurtskoe kniznoe izdat. 375pp.

@book{128913,
 address  = {Izevsk},
 author  = {Perevoscikov, Petr Nikolaevic},
 pages   = {375},
 publisher = {Udmurtskoe kniznoe izdat.},
 title   = {Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka: fonetika i morfologija},
 year   = {1962}
}
TY - BOOK
AU - Perevoscikov, Petr Nikolaevic
PY - 1962
DA - 1962//
TI - Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka: fonetika i morfologija
PB - Udmurtskoe kniznoe izdat.
CY - Izevsk
ID - 128913
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="128913">
  <titleInfo>
    <title>Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka</title>
    <subTitle>fonetika i morfologija</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Petr</namePart>
    <namePart type="given">Nikolaevic</namePart>
    <namePart type="family">Perevoscikov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1962</dateIssued>
    <publisher>Udmurtskoe kniznoe izdat.</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Izevsk</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">128913</identifier>
</mods>
</modsCollection>