Perevoscikov 1962

Perevoscikov, Petr Nikolaevic. 1962. Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka: fonetika i morfologija. Izevsk: Udmurtskoe kniznoe izdat. 375pp.

@book{128913,
 address  = {Izevsk},
 author  = {Perevoscikov, Petr Nikolaevic},
 pages   = {375},
 publisher = {Udmurtskoe kniznoe izdat.},
 title   = {Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka: fonetika i morfologija},
 year   = {1962}
}