Language Moklen

Genus: Moklen
Area: Asia
Country: Thailand

Inventories