Value Set Kupang Malay/ɟ

Values

ɟ Kupang Malay (GM 1687)