Value Set Mori Bawah/ŋk

Values

ŋk Mori Bawah (GM 1678)