Value Set Mori Bawah/mp

Values

mp Mori Bawah (GM 1678)