Value Set Chonyi-Dzihana-Kauma/ŋɡ

Values

ŋɡ Chonyi (GM 1586)