Value Set Chonyi-Dzihana-Kauma/n̠d̠ʒ

Values

n̠d̠ʒ Chonyi (GM 1586)