Value Set Eastern Oromo/t̪ː

Values

t̪ː Oromo, Eastern (GM 1552)