Value Set Central Kanuri/w

Values

w Kanuri (SPA 150)