Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/p

Values

p Bijogo (GM 1494)