Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/k

Values

k Bijogo (GM 1494)