Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/e

Values

e Bijogo (GM 1494)